Christelike publikasies, boeke en kurrikulum

Wie Is Ons

Aros in samewerking met die Instituut vir Christelike Onderwys het in April 2017 hierdie inisiatief begin.
Fontein Uitgewery funksioneer as die kanaal waardeur christelike onderrig, opleiding, studies en leer bevorder word deur die beskikbaarstelling van hoë gehalte christelike publikasies (Gereformeerde leer as basis).
Dit stel die uitgewery in staat om dit as ‘n geleentheid te gebruik ter uitbouing van God se koninkryk en om die woord verder uit te dra in die primêr, sekondêr en tersiêre fases van opleiding.
Deur middel van die skool kurrikulums wat deur die ICO ontwikkel word, word verskeie skole bereik en is die doel dus juis om nog verder in skole daarmee uit te brei en sodoende ‘n bydrae te lewer tot kwaliteit christelike onderrig in Suid-Afrika.
Die publikasie van tersiêre hulpmiddels vir Aros is ook van kardinale belang vir die opleiding van onderwysstudente met christelike leer as basis.
Vele ander publikasies word ook op ‘n gereelde basis ontwikkel.