Christelike publikasies, boeke en kurrikulum

Waterstroomreeks

Die Waterstroomreeks is ʼn Christelike waardegedrewe kurrikulum. Die doel van die kurrikulum is om leerlinge te lei na ʼn grondige kennis en begrip van vakinhoud en beginsels, sodat hulle toegerus is om met hulle gawes en talente die nuwe kennis in diens van God en die gemeenskap te kan aanwend.Leerlinge word deur die hele skoolloopbaan gelei om op ʼn geïntegreerde wyse in elke vak drie hoofwaardes as begronding van die inhoud raak te sien. Hierdie drie hoofwaardes word in die leerinhoud as volg verwerk sodat die leerling antwoorde op die onderstaande stellings kan vorm:
Godsaanskouing: Openbaring. (Wie is God?)
Mensbeskouing: Beeldskap. (Wie is ek?)
Skeppingsbeskouing: Roeping. (Wat moet ek doen?)
Die inhoud voldoen aan die KABV leeruitkomste soos deur die departement van onderwys vereis en is met ekstra inhoud verryk.
Die boeke is beskikbaar by Boekenhout Boekwinkel.

Afrikaans
‘n Opwindende Afrikaanse handboek vir Graad 4, 5 en 6 is nou beskikbaar. Ons fokus op taalvaardighede en vaslegging.

Wiskunde
Grondslagfase Wiskunde werkboeke is nou beskikbaar vir Graad 1, 2 en 3.

Bybel
Hierdie kleurvolle handboek, geskryf deur mev. Petra van Heerden in opdrag van ICO, lei die leerling na ʼn grondige kennis en insig in die vakinhoud sodat hulle daardeur die Here kan vertrou, leer liefkry en Hom van harte kan dien. Leerlinge moet hierdie kennis in hul eie lewe daagliks kan toepas om te voldoen aan die groot gebod naamlik om God en jou naaste lief te hê.
Daar word deurgaans in die reeks gefokus op vier lyne wat in elke verhaal die diepere betekenis aan die inhoud gee naamlik:Teosentriese-, antitetiese-, heilshistoriese- en die verbondslyn
Die boek is die eerste in ʼn reeks van vier en word uitgegee as Boek 1, sodat die reeks ook vir die tuisskoolmark en bybelstudiegroepe toeganklik kan wees.
Hierdie boek is beskikbaar vir Graad 4 en 8 tot 10.

Natuurwetenskap & Tegnologie
Hierdie kleurvolle boeke wat deur die ICO geskryf en saamgestel is nooi die leerling uit om in verwondering die skepping van God te ontdek. Die inhoud voldoen aan die KABV leeruitkomste soos deur die departement van onderwys vereis en is met ekstra inhoud verryk.God gee in sy Woord duidelike opdragte oor hoe en met watter doel sy skepping gebruik moet word. Hierdie handboek plaas ʼn deel van die skepping en die mens se bedrywighede in die lig van wat die Bybel ons daaroor leer.
Hierdie boek is beskikbaar vir Graad 4, 5 & 6.

STUDIEKURSUS
Om effektief te studeer is ’n lewensvaardigheid wat elke skolier reg deur sy skoolloopbaan benodig. Die ICO het ‘n bekostigbare studiekursus vir skoliere ontwikkel om hulle te leer hoe om korrek te studeer. Die kursus word in Afrikaans en/of Engels aangebied oor ‘n tydperk van 5 ure.
Teen R120 per skolier (materiaal ingesluit) is dit voorwaar ‘n bekostigbare belegging in leerders se toekoms. Plaas u bestelling by ICO per e-pos: info@ico.org.za